Deepak Budki - works

Deepak Budki - works
Deepak Budki - works

Friday, 30 November 2012

Zindagi Soch kar Udhas ho Gaya Main #Afsana #ShortStory #UrduKahani

          Zindagi Soch kar Udhas ho Gaya Main
                         #Afsana #ShortStory #UrduKahani


Wednesday, 28 November 2012

Zameen Phoot Kar Jo Bhagwan Nikla - #Afsana #UrduKahani #ShortStory

         Zameen Phoot Kar Jo Bhagwan Nikla
                          #Afsana #UrduKahani #ShortStory
Friday, 23 November 2012

Union Leader #Afsana #UrduKahani #ShortStory


                                                 Union Leader 
                                      #Afsana #UrduKahani #ShortStory